• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

رنگ آمیزی و نقاشی برای کودکان

وبسایت رنگبازی با هدف آموزش و ارتقا مهارت های نقاشی و رنگ آمیزی کودکان در اسفند ماه یکهزار و سیصدو نود و یک راه اندازی شده است.تمام تلاش کارکنان این وبسایت ارایه محتوا و مطالب آموزشی و سرگرمیهای متنوع برای کودکان میهن عزیزمان ایران میباشد. قطعاً در این راه نیازمند نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده صاحبنظران و فعالان این حوزه خواهد بود لذا خواهشمند است ما را از نظرات خود بهره مند فرموده و هر پیشنهاد یا انتقادی جهت بهبود کیفیت این وبسایت را با ما در میان بگذارید.